【Shift】在5月份发布医生班次图表 | 太古,鰂魚涌兒科醫生|DYM health care

往醫務所前,可以先通過電話或者WhatsApp,LINE進行預約 TEL: +852 2617 9178
WhatsApp: +852 5721 3196

【Shift】在5月份发布医生班次图表

星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
日期 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
9:00-13:00 公眾假期 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Katherine
日期 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Jane
日期 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19
9:00-13:00 公眾假期 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Ada 休息
15:00-19:00 Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Jane
日期 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Jane
日期 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong

診症時間

查詢