【Shift】在10月份发布医生班次图表 | 太古,鰂魚涌兒科醫生|DYM health care

往醫務所前,可以先通過電話或者WhatsApp,LINE進行預約 TEL: +852 2617 9178
WhatsApp: +852 5721 3196

【Shift】在10月份发布医生班次图表

星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
日期 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6
9:00-13:00 公眾假期 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 休息 Dr.Chong Dr.Katherine Dr.Jane
日期 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13
9:00-13:00 公眾假期 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Stewart 休息
15:00-19:00 Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Stewart
日期 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Katherine Dr.Jane
日期 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Katherine 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong Dr.Stewart Dr.Jane
日期 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3
9:00-13:00 Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong Dr.Chong 休息
15:00-19:00 Dr.Chong Dr.Stewart 休息 Dr.Chong

診症時間

查詢